کنفرانس جوانان در مسیر صلح

“محبت میتواند هر مرز را بازکند!”

اولین کنفرانس برای ترویج فرهنگ بشر دوستی در قالب صلح و عدم خشونت در کابل برای اشتراک کننده گان 34 ولایت برگذار میگردد. اشخاص که خواهان اشتراک در این کنفرانس هستند فورم ثبت نام را خانه پوری نمایند.

کنفرانس از تاریخ 2017/9/18 الی 2017/9/21 برگذار میگردد.

مهلت ثبت نام الی تاریخ  31 / 8/2017 میباشد.

سهولت های این کنفرانس:

  • پرداخت کرایه رفت و آمد، اشتراک کننده ها در وسیله های نقلیه ۳۰۳.
  • پرداخت تمام مصارف بود و باش اشتراک کننده ها در مدت کنفرانس.

( جای بود و باش، سه وقت غذای معمولی. مصارف شخصی بعهده خود شما است)

برگذارکننده گان: انجمن رضاکاران صلح افغانستان به کمک پروژه ترویج صلح موسسه IAM و موسسه افغان رآیان

فورم کنفرانس جوانان درمسیر صلح

Advertisements

Zarghuna Safarali

16651731_808628452629049_1954806865_n

24 years old, 4th year at Ibn Sina University.

Zarghuna teaches at the Borderfree Center. She also co-authored a book of lesson plans in Dari for the Center. And she is part of the coordinating team, the media team and the accounting team. Last winter, she helped with the duvet project.

Her advice to someone coming to the center for the first time is to try and find a friend. Or, if you already have a friend, try to find more.

She hopes the center will allow people to come and relate to each other. She wants people to know why the different projects were started and how they can help people learn more about people they didn’t understand or see much of before coming to the Center. “Our purpose is to help every different ethnic group come together and see one another,” she says. “Sometimes when we have been hurt by people from another group, we find that we can’t see a person. We just see the label for that person.”

If people come to the Center and realize that there is no leader and that the Center wants people to be equal, they will hopefully feel comfortable. They will see different activities and this can help people understand how we can work together to reach various goals.

If we can help people who have particular problems communicating, this can also help build trust.

توزیع لحاف به خانواده های نیازمند

 

انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان مطابق برنامه سالانه خویش شروع به توزیع لحاف به خانواده های نیازمند نموده است. در برنامه مذکور همه ساله سه هزار لحاف به یک هزار و پنجصد خانواده فقیر توزیع میگردد. ابتدا خرید پنبه، تار و تکه برای دوخت لحاف توسط رضاکاران صورت گرفته، در مرحله بعد همه لحاف ها توسط شصت خانم نیازمند دوخته میشود. برای دوخت این سه هزار لحاف بعد از یک بررسی کلی، از اقوام مختلف شصت خانم داوطلب و نیازمند از مناطق گوناگون انتخاب گردیده و در مقابل دوختن هر لحاف دست مزد دریافت مینمایند که میتواند کمک مالی برای آنها به حساب رود.

بلاخره بعد از آماده شدن لحاف ها این سه هزار لحاف به خانواده های نیازمند توسط جوانان رضاکار از این نهاد به توزیع گرفته میشود.

انگیزه و تاریخچه این پروژه ارتباط میگیرد به سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی. سال های که چندین انسان از اثر سردی زمستان در کمپ های مهاجرین از جمله کمپ چهارراهی قمبر و مناطق دیگر جان های خود را از دست دادند. با این انگیزه که میتوانیم در زمستان زندگی چندین انسان را نجات دهیم پروژه لحاف را آغاز نمودیم.

مردم عام از هر جای جهان برای راه اندازی این پروژه کمک های مالی مینمایند. ما آگاه هستیم که پروژه لحاف یک راه حل دایمی برای رفع ضرورت اولیه نیست از این لحاظ در کنار این پروژه ما کوشش داریم که شغل ایجاد شود مانند فراهم نمودن قرضه های کوچک که مردم میتوانند تجارت های کوچک را آغاز کنند و همچنان فراهم نمودن ضرورت های اولیه مردم توسط زراعت دایمی میتواند یک راه حل دایمی برای بقای بهتر مردم نیازمند باشد.

زمستان امسال ما قادر هستیم که به ۱۵۰۰ خانواده نیازمند مشتمل بر خانواده های مسکون در کمپ مهاجرین شهرک پولیس و خانواده های نیازمند دیگر لحاف توزیع کنیم.

معصومه حسینی

معصومه حسینی جوان رضاکار ۲۰ سال عمر داشته و محصل سال دوم دانشگاه است. رشته تحصیلی وی ریاضیات است. او از مهارت های ریاضی اش برای برآورد و استفاده بودجه برای مکتب بدون مرز اطفال سرک و همچنان برای طرح توزیع برنج و روغن برای شاگردان این مکتب و فامیل های شان کار میگیرد. معصومه باور دارد درحالیکه وضعیت بد سیاسی تضاد را به وجود آورده است کارکردهای رضاکاران صلح در نظرش بسیار مهم تلقی میشود یعنی کارهای شان برای ساختن یک محیط پاک و سرسبز، کاهش یافتن نابرابری اقتصادی و عملی کردن عدم خشونت بسیار مهم به حساب می آید.

معصومه میگوید:

ـ اگر ما یک کارنسبتن ناچیز اما مثبت انجام دهیم ما در حقیقت چیزی انجام میدهیم که یک ضرورت اساسی برای بشر شمرده میشود.

DSC_0160.JPG

حقوق بشر = کمک به هر انسان

سال گذشته انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان در روز جهانی صلح یعنی درروز دوم ماه میزان به صد کارگر غذا توزیع نمود که نمایان گر کمک به هر انسان می باشد. هدف این کمک ترویج حس تعاون و همدردی در بین خانواده بشر میباشد.

در سال جاری در روز جهانی صلح مکتب اطفال سرک رضاکاران صلح افغانستان به 45 شاگردان نابینا کمک کردند. این شاگردان از مکتب نابینایان کابل واقع سه راهی علاوالدین در روز چهار شنبه به تاریخ 2 میزان به مرکز انجمن آمده و کمک شان را از اطفال کار که در این مرکز درس میخوانند اخذ نمودند. این کمک شامل یک عدد پخش کننده صوتی و کارت حافظه بود تا این شاگردان نابینا درس های شان را با استفاده از حس شنوایی موثرتر ادامه دهند.

این شاگردان نابینا نیاز به کمک دارند که هر کس میتواند آنها را به نوعی کمک نمایند. کمک به یک نابینا کمک به تمام بشریت است.

مروه کریمی

مروه کریمی

========new-year-wish-for-a-green-equal-and-nonviolent-world

مروه کریمی جوان که هفده سال دارد یکی از اعضای فعال انجمن اجتماعی رضاکارن صلح افغانستان است. مروه در هماهنگ کردن دوخت چادر آبی و فروش آن نقش دارد. به روی این چادر های آبی لغت بدون مرز به هر دو زبان دری و انگلیسی با تار سفید دوخته می شود، این یکی از فعالیت های ارزنده انجمن به حساب می آید. مروه صادق کار کردن را دوست دارد. او احساس میکند که خودش باید یک مثال آن باشد.borderfree-dari-on-the-blue-scarves

مره از وقتی با انجمن اجتماعی رضاکاران صلح پیوسته است بعضی از دیدگاه هایش نسبت به اطرافش تغییر کرده است به خصوص تبعیض او در برابر دیگران و اندیشه او برای اینکه چگونه یک شهروند مسوول باشد.

borderfree-blue-scarf

در روز جهانی صلح با ما بپیوندید

انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان در روز جمعه به تاریخ 2 میزان که برابر میشود با 23 سپتامبر از روز جهانی صلح تجلیل به عمل خواهند آورد. در این برنامه از 34 ولایات مختلف کشور یک یک فرد از اقوام گوناگون با ما می پیوندند. این گردهمایی و تجمع بزرگ افغان ها نشان دهنده اتحاد بیشتر اقوام ساکن در افغانستان است. ما باور داریم که افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها است.

ما مرز های که به نام قوم، مذهب، نژاد و لسان باشد در هم میشکنیم و برای یک دنیای دور از هر نوع خشونت فعالیت می نماییم. بیایید در این روز از جاهای مختلف کشور با یک هویت مشخص بنام افغان گردهم آمده و از آن تجلیل نماییم.

در این صفحه منتطر دعوت و اعلان مکان مشخص برنامه ما باشید.

با مهر،

نعمت الله آهنگوش و اعضای انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان

برات خان

Barath leads Borderfree Atan Team.png

برات خان جوان بیست و دو ساله نزدیک به سه سال میشود که با جوانان رضاکار صلح کار مینماید.

برات محصل سال چهارم دانشکده ای حقوق می باشد. در چند ماه آینده او از دانشکده حقوق فارغ التحصیل می شود. برات خان مسوول تیم اتن در مرکز عدم خشونت بدون مرز است. برات خان رقص اتن ملی را در پانزده سالگی آموخت که در مناطق بیشتر افغانستان این رقص مروج است. در مرکز عدم خشونت بدون مرز برات خان خود را با انگیزه حس میکند زیرا او فکر میکند رقصیدن مردم را کمک میکند تا دیدگاه شان تغییر کند و اتن ملی افغان ها نشان دهنده اتحادی است که میتواند تمام ما را با هم به دور هم برقصاند و ما انسان ها با هم در کنار هم میتوانیم رقص کنیم و در محیط صلح آمیز زندگی کنیم.