درباره ما

انجمن اجتماعی رضا کاران صلح افغانستان٬ یگانه مرکز رضاکارانه در سطح کشورمی باشد٬ که توسط  تعداد از جوانان رضا کار تاسیس یافته وبه رهبری جوانان فعالیت دارد.

اساس فعالیت ها در این مرکز, عدم خشونت (محبت) است.

هدف رضاکاران صلح افغانستان

رضاکاران صلح افغانستان روابط بدون خشونت‌ در سرتاسر مرزهای جهان را ایجاد می نمایند برای ساختن یک جهان سرسبز، برابر و بدون خشونت‌ و جنگ. 

ما باور داریم که تغییرات برای یک جهان بهتر بستگی دارد به روابط بدون خشونت. با این علت ، ما نفرت و انتقام را رد می کنیم و ارتباط های مساوی با طبیعت و تمام انسانها می سازیم توسط اجتماع های محلی که ارتباط می گیرند از خانواده بشر در سرتاسر جهان. همه ما که %99 نفوس جهان را تشکیل می دهیم با هم کار می کنیم تا یک جهان سرسبز، برابر و بدون خشونت‌ و جنگ بسازیم.

منشور رضاکاران صلح افغانستان

رضاکاران صلح افغانستان در تلاش پرورش دادن ارتباط و راهکارهایی عدم خشونت برای ایجاد جهان سرسبز، برابر و بدون جنگ می  باشد.

عدم خشونت یک ارزش و روش زندگی ، ارتباطی وعملکردی است که هرنوع خشونت در مقابل طبیت و بشر را منع می نماید و از بین می برد. عدم خشونت برای ساختن یک جهان سرسبز ، برابر و بدون جنگ میباشد. و همچنان اعمال سازنده مثبت و راهکارهای پایدار ایجاد میکند. که بشر و طبیعت بتواند در سایه آن آزادانه با توانایی و استعدادهای شان در پهلوی همدیگر به گونه صلح آمیز زندگی کنند.

سرسبز

 • ما میخواهیم با طبیعت ارتباط سالم و بدون خشونت ایجاد نماییم.

 

سالهاست بشر به استثمار و تخریت زمین دست زده و با استخراج بیش از حد منابع طبیعی و معادن، و آلوده ساختن آب، هوا و خاک برای زندگی خود و تمام زنده جانها آسیب می رساند.

 

زمین مادر بشر است. زیست تمام زنده جانها با زیست بشر مشابه است. ارزش موجودات زندۀ زمین برابر با ارزش زندگی بشر در کره زمین می باشد. زندگی بشر و دیگر اشکال حیات بر روی کرۀ زمین به شکل متقابل به یکدیگر وابسطه است. بنابرین خشونت به هر آن چیزی که در طبیعت وجود دارد، در واقع خشونت به خود ماست.

 

 • ما به کره زمین و طبیعت به اندازه بشر اهمیت می دهیم.

 

برای جلوگیری از بحران های طبیعی لازم است که در رابطه با طبیعت قواعد و قوانین مشخص در قانون اساسی کشور نوشته شود. به این گونه خواهان حمایت از منابع اکولوژیکی طبیعی زمین به شکل پایدار آن هستیم.

 

 • ما میخواهیم از استفاده سوخت فسیلی چون تیل/نفت، ذغال سنگ و انرژی هستوی جلوگیری صورت گیرد و به  عوض آن از انرژی پاک مانند آفتاب، باد و آب بهره بگیریم.

 

در قرن بیست و یکم دانشمندان به اثبات رساندند که کره زمین در حال گرم شدن است. در صورت تداوم این روند، ما خود باعث انقراض نسل بشردر کره زمین خواهیم شد.

 

ضایعات انرژی هستوی زمین را آلوده ساخته و برای محیط زیست و بشر زیان بار می باشد.

 

 • ما زراعت ارگانیک ترویج می کنیم که یک روش آن زراعت دایمی است که برای خاک، آب و هوا مفید و صحی می باشد.

 

 • ما حامی استفاده بیشتر از سبزیجات و میوه جات به جای گوشت هستیم.

 

سبزیجات و میوه جات در مجموع برای صحت و سلامتی انسان مفید است، ولی بر عکس، گوشت سرخ برای صحت مضر می باشد. مالداری صنعتی و پروسس انبوه گوشت منجر به تولید بالای گاز میتان می گردد که سهم ارزنده در گرمایش زمین دارد.

 

برابری

 

 • ما تلاش داریم که برابری را در عمل تطبیق کنیم و هر نوع تبعیض مبنی بر نژاد، زبان، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی ، جایگاه اقتصادی و دیگر معیار ها را پایان دهیم.

 

نقشۀ ژنتیک انسان نشان می دهد 99.9 فیصد ژن ها در انسان ها مشترک هستند.

در سال 1948 سازمان ملل قطع نامه حقوق بشر را امضا نمود که در آن همۀ انسان ها از لحاظ نژاد، عقیده، زبان، جنسیت و رنگ با هم برابر اند. اولین دو مادۀ قطع نامه می گوید:

مادۀ اول: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

مادۀ دوم: همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدۀ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضیعت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهایی مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضیعت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیر خودمختار با تحت هر گونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

 

 • ما میخواهیم از روش اقتصاد برابر و کوپراتیف کار بگیریم و آن را ترویج دهیم.

 

سیستم اقتصاد امروز باعث به میان آمدن نابرابری بسیار زیادی شده است به گونه یی که 8 نفر، ثروت نیم نفوس جهان را دارا می باشد. همچنان میکوشیم از زندگی مصرفی خودداری کرده تا روش زندگی ما باعث تولید ضایعات زیاد نگردد تا آنگونه بتوانیم امکانات طبیعی کره زمین را عادلانه با همه بشریت شریک سازیم.

 

 • ما در همکاری با انسان های فقیر، آسیت دیده و محروم احساس مسوولیت و دلسوزی می نماییم و دست یاری به سوی شان دراز می کنیم.

 

تمام مذاهب به شمول دین اسلام ما را به سوی کمک به نیازمندان و فقرا هدایت کرده است.

 

 • ما از روش مشورت با همدیگر و تصمیم گیری دسته جمعی برای پیشبرد فعالیت های انجمن خود استفاده می کنیم و به پروسه ریاست همه گانه ارزش می دهیم.

 

سیاست و اقتصاد امروز تمام ممالک در دست یک شخص یا گروهی از نخبگان قرار دارد.

ما خواهان ترویج شیوۀ مشورتی هستیم تا با مشورت همدیگر و تصمیم گیری دسته جمعی امور جامعه را پیش برده تا نظم در جامعه بوجود بیاید و هر فرد جامعه فعالانه بتواند بر امور و اداره جامعه ناظر باشد. از این طریق، رفاه اجتماعی از لحاظ شغل، خدمات اجتماعی و پیشرفت زندگی برای همه مساعد می گردد و نیاز های اولیه انسان مساویانه برآورده می شود. همچنان با اشتراک همگانی می توانیم از طبیعت که ضامن حیات ما است محافظت نماییم.

 

 • ما رضاکاران با هیچ نوع بردگی موافق نیستیم مانند؛ کار شاقه بالای کودکان، تحمیل جنگ بر افراد، جلب و جذب کودکان در بخش نظامی و دیگر کار های غیر اخلاقی.

 • ما تلاش داریم تا هر نوع فساد اداری و عامه را از بین ببریم.

 

 

جهان بدون خشونت و جنگ

 • ما هدف نابود جنگ در جهان را روی دست گرفته ایم.

در جنگ جهانی اول و دوم، 96 میلیون انسان جان خود را از دست دادند و این باعث شد که سازمان ملل تصمیم بگیرد تا پدیده جنگ را از جهان نابود سازد.

ما مردم افغانستان تجربه چهل سال جنگ را با قربانی شدن بیشتراز دو میلیون انسان داریم. جنگ باعث مهاجرت های دراز مدت مردم ما از کشور گردیده است. چنانچه، بحران مهاجرت در سال 2016 به 65 میلیون نفر رسید. که این مهاجرین حتی برای برآوردن نیازمندی های ابتدایی شان با مشکلات فراوانی روبرو اند.

 

 • ما از استفاده هر نوع جنگ افزار و فعالیت نظامی حمایت نمی کنیم و خواهان محو اسلحه هستوی هستیم.

 

 • ما از راه عدم خشونت و راهکارهای غیر نظامی با مشکلات، قضایا و دیگر چالش های جامعه رسیدگی می کنیم.

 

شواهد روزافزونی وجود دارد که جنگ بخاطر کاهش و کنترول خشونت و تروریزم مؤثر نیست.

 

 • ما از کشتار و انتقام حمایت نمی کنیم و به جای آن خواهان میانجیگری و آشتی هستیم.

هیچ مذهبی اجازه قتل و کشتار را نمیدهد.

 • ما به دنبال عدالت ترمیمی هستیم. از اعدام، زندان، شکنجه یا مجازات مرگ حمایت نمیکنیم و همچنان می خواهیم جنگ به علیه مواد مخدر نابود شود

کمیسیون جهانی در سیاست مواد مخدر تکراراٌ سفارش داده بود که جنگ نظامی بر علیه مواد مخدر باید نابود شود.

 

 • ما خواهان تعلیم و تربیۀ صلح آمیز و بدون خشونت که بر اساس تهدلب های علمی و انسانی (کنجکاوی، تفکر و جستجوی انتقادی، خلاقانه و دلسوزانه در قبال دیگر انسانها) هستیم.

سیستم هاجی فعلی تعلیم و تربیه اساس شان بر منفعت اقتصادی نخبگان سیاسی و نظامی می باشد. ما خواهان تربیۀ شاگردان با تفکر انتقادی به منظور ایجاد روابط سالم با جهان سرسبز، برابر و بدون خشونت هستیم و پرورش اذهان و سبک های ذهنی با راهکارهای بدیل می باشیم که اهدافشان خدمت به منابع جمعی باشد تا منافع فردی.

Advertisements