معصومه حسینی

معصومه حسینی جوان رضاکار ۲۰ سال عمر داشته و محصل سال دوم دانشگاه است. رشته تحصیلی وی ریاضیات است. او از مهارت های ریاضی اش برای برآورد و استفاده بودجه برای مکتب بدون مرز اطفال سرک و همچنان برای طرح توزیع برنج و روغن برای شاگردان این مکتب و فامیل های شان کار میگیرد. معصومه باور دارد درحالیکه وضعیت بد سیاسی تضاد را به وجود آورده است کارکردهای رضاکاران صلح در نظرش بسیار مهم تلقی میشود یعنی کارهای شان برای ساختن یک محیط پاک و سرسبز، کاهش یافتن نابرابری اقتصادی و عملی کردن عدم خشونت بسیار مهم به حساب می آید.

معصومه میگوید:

ـ اگر ما یک کارنسبتن ناچیز اما مثبت انجام دهیم ما در حقیقت چیزی انجام میدهیم که یک ضرورت اساسی برای بشر شمرده میشود.

DSC_0160.JPG

حقوق بشر = کمک به هر انسان

سال گذشته انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان در روز جهانی صلح یعنی درروز دوم ماه میزان به صد کارگر غذا توزیع نمود که نمایان گر کمک به هر انسان می باشد. هدف این کمک ترویج حس تعاون و همدردی در بین خانواده بشر میباشد.

در سال جاری در روز جهانی صلح مکتب اطفال سرک رضاکاران صلح افغانستان به 45 شاگردان نابینا کمک کردند. این شاگردان از مکتب نابینایان کابل واقع سه راهی علاوالدین در روز چهار شنبه به تاریخ 2 میزان به مرکز انجمن آمده و کمک شان را از اطفال کار که در این مرکز درس میخوانند اخذ نمودند. این کمک شامل یک عدد پخش کننده صوتی و کارت حافظه بود تا این شاگردان نابینا درس های شان را با استفاده از حس شنوایی موثرتر ادامه دهند.

این شاگردان نابینا نیاز به کمک دارند که هر کس میتواند آنها را به نوعی کمک نمایند. کمک به یک نابینا کمک به تمام بشریت است.

برای اولین بار ایجاد بانک غذا در افغانستان

برای اولین بار در افغانستان انجمن اجتماعی رضا کاران صلح برنامه یی را ایجاد نمود که توسط این برنامه افراد زیادی تشویق به کار های انسان دوستانه شدند. در خزان سال گذشته اعضای انجمن گرد هم آمدند و بانک غذا را اساس گذاری کردند. در این برنامه بشر دوستانه ابتدا تصمیم گرفته شد تا رضاکاران به مسجید ها، نزد تاجران، بنیاد ها، و دکان دار ها رفته تا آنها را برای این برنامه تشویق نمایند و خواستند تا از افراد خیر، مالک ها و تاجران  کمک جمع آوری کنند. 

Food Bank by Hakim (1)
Photo by Hakim

 

انگیزه برای ایجاد این چنین برنامه نیست جز مهربانی و احساس همدردی کردن در عمل به انسان های نیازمند.

هدف این برنامه  جمع آوری کمک به اطفال کارگر و اطفال نیازمند دیگر، خانواده های بی بضاعت و تشویق مردم که مایل هستند به مستمندان کمک نمایند تا انجمن اجتماعی رضاکاران صلح بتواند این کمک ها را برای مردم نیازمند، اطفال کارگر سرک،  و فامیل های بی بضاعت توضیح نمایند.

Food Bank by Hakim
Photo by Hakim

غلام حسین یکی از اعضای فعال این انجمن مسوولیت بانک غذا را عهده دار است. او احساسات خود را نسبت به این برنامه چنین بیان میکند:

“احساس من نسبت به بانک غذا انسان دوستانه است از اینکه بتوانیم با هم افراد خیر را به این برنامه جلب نماییم. امید دارم که این فرهنگ تعاون و همکاری بین مردم ما گسترش بیابد و این کار باعث ایجاد انگیزه به مردم و جوانان به کار های رضاکارانه در قبال اینکه مصروف زندگی شخصی خود باشند می شود.

کمک به یک انسان کمک به تمام بشریت است و این فرهنگ را باید در وطن عزیز ما تقویت نماییم تا باشد که همه در سایه امید، بیداری و محبت زندگی کنند.”

توزیع لحاف به بیش از 150 خانواده نیازمند

Happy girl receives duvets by Hakim

انجمن اجتماعي رضاكاران صلح افغانستان به ادامه سلسله ياري رساني هاي زمستاني انجمن اجتماعي رضاكاران، در دوره اي پنجم از اين فرايند به بيش از ١٥٠ خانواده نيازمند لحاف توزيع گرديد.

Women receive duvets by Muqadisa

در طي يك بررسي كلي از اين خانواده ها در دو ساحه  از شهر كابل، كه توسط اعضاي كميته لحاف، صورت گرفته بود، اين تعداد فاميل را مستحق و نيازمند دانسته و از اين پروسه بهرمند گرديدند.

This slideshow requires JavaScript.

انجمن اجتماعي رضاكاران صلح افغانستان افتخار اين را دارد كه با نيكي و درستي دوره پنجم از توزيع لحاف هاي زمستاني را موفقانه به مرحله انجام رسانيد. همچنان قابل ياد آوري است كه دوره ششم از اين سلسله كمك رساني ها، از هفته نو، آغاز خواهد گرديد.

هدف ما: ساخت يك جهان سرسبز،برابر و بدون جنگ است.