در روز جهانی صلح با ما بپیوندید

انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان در روز جمعه به تاریخ 2 میزان که برابر میشود با 23 سپتامبر از روز جهانی صلح تجلیل به عمل خواهند آورد. در این برنامه از 34 ولایات مختلف کشور یک یک فرد از اقوام گوناگون با ما می پیوندند. این گردهمایی و تجمع بزرگ افغان ها نشان دهنده اتحاد بیشتر اقوام ساکن در افغانستان است. ما باور داریم که افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها است.

ما مرز های که به نام قوم، مذهب، نژاد و لسان باشد در هم میشکنیم و برای یک دنیای دور از هر نوع خشونت فعالیت می نماییم. بیایید در این روز از جاهای مختلف کشور با یک هویت مشخص بنام افغان گردهم آمده و از آن تجلیل نماییم.

در این صفحه منتطر دعوت و اعلان مکان مشخص برنامه ما باشید.

با مهر،

نعمت الله آهنگوش و اعضای انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s