کنفرانس جوانان در مسیر صلح

“محبت میتواند هر مرز را بازکند!”

اولین کنفرانس برای ترویج فرهنگ بشر دوستی در قالب صلح و عدم خشونت در کابل برای اشتراک کننده گان 34 ولایت برگذار میگردد. اشخاص که خواهان اشتراک در این کنفرانس هستند فورم ثبت نام را خانه پوری نمایند.

کنفرانس از تاریخ 2017/9/18 الی 2017/9/21 برگذار میگردد.

مهلت ثبت نام الی تاریخ  31 / 8/2017 میباشد.

سهولت های این کنفرانس:

  • پرداخت کرایه رفت و آمد، اشتراک کننده ها در وسیله های نقلیه ۳۰۳.
  • پرداخت تمام مصارف بود و باش اشتراک کننده ها در مدت کنفرانس.

( جای بود و باش، سه وقت غذای معمولی. مصارف شخصی بعهده خود شما است)

برگذارکننده گان: انجمن رضاکاران صلح افغانستان به کمک پروژه ترویج صلح موسسه IAM و موسسه افغان رآیان

فورم کنفرانس جوانان درمسیر صلح

توزیع لحاف به خانواده های نیازمند

 

انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان مطابق برنامه سالانه خویش شروع به توزیع لحاف به خانواده های نیازمند نموده است. در برنامه مذکور همه ساله سه هزار لحاف به یک هزار و پنجصد خانواده فقیر توزیع میگردد. ابتدا خرید پنبه، تار و تکه برای دوخت لحاف توسط رضاکاران صورت گرفته، در مرحله بعد همه لحاف ها توسط شصت خانم نیازمند دوخته میشود. برای دوخت این سه هزار لحاف بعد از یک بررسی کلی، از اقوام مختلف شصت خانم داوطلب و نیازمند از مناطق گوناگون انتخاب گردیده و در مقابل دوختن هر لحاف دست مزد دریافت مینمایند که میتواند کمک مالی برای آنها به حساب رود.

بلاخره بعد از آماده شدن لحاف ها این سه هزار لحاف به خانواده های نیازمند توسط جوانان رضاکار از این نهاد به توزیع گرفته میشود.

انگیزه و تاریخچه این پروژه ارتباط میگیرد به سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی. سال های که چندین انسان از اثر سردی زمستان در کمپ های مهاجرین از جمله کمپ چهارراهی قمبر و مناطق دیگر جان های خود را از دست دادند. با این انگیزه که میتوانیم در زمستان زندگی چندین انسان را نجات دهیم پروژه لحاف را آغاز نمودیم.

مردم عام از هر جای جهان برای راه اندازی این پروژه کمک های مالی مینمایند. ما آگاه هستیم که پروژه لحاف یک راه حل دایمی برای رفع ضرورت اولیه نیست از این لحاظ در کنار این پروژه ما کوشش داریم که شغل ایجاد شود مانند فراهم نمودن قرضه های کوچک که مردم میتوانند تجارت های کوچک را آغاز کنند و همچنان فراهم نمودن ضرورت های اولیه مردم توسط زراعت دایمی میتواند یک راه حل دایمی برای بقای بهتر مردم نیازمند باشد.

زمستان امسال ما قادر هستیم که به ۱۵۰۰ خانواده نیازمند مشتمل بر خانواده های مسکون در کمپ مهاجرین شهرک پولیس و خانواده های نیازمند دیگر لحاف توزیع کنیم.

مروه کریمی

مروه کریمی

========new-year-wish-for-a-green-equal-and-nonviolent-world

مروه کریمی جوان که هفده سال دارد یکی از اعضای فعال انجمن اجتماعی رضاکارن صلح افغانستان است. مروه در هماهنگ کردن دوخت چادر آبی و فروش آن نقش دارد. به روی این چادر های آبی لغت بدون مرز به هر دو زبان دری و انگلیسی با تار سفید دوخته می شود، این یکی از فعالیت های ارزنده انجمن به حساب می آید. مروه صادق کار کردن را دوست دارد. او احساس میکند که خودش باید یک مثال آن باشد.borderfree-dari-on-the-blue-scarves

مره از وقتی با انجمن اجتماعی رضاکاران صلح پیوسته است بعضی از دیدگاه هایش نسبت به اطرافش تغییر کرده است به خصوص تبعیض او در برابر دیگران و اندیشه او برای اینکه چگونه یک شهروند مسوول باشد.

borderfree-blue-scarf

در روز جهانی صلح با ما بپیوندید

انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان در روز جمعه به تاریخ 2 میزان که برابر میشود با 23 سپتامبر از روز جهانی صلح تجلیل به عمل خواهند آورد. در این برنامه از 34 ولایات مختلف کشور یک یک فرد از اقوام گوناگون با ما می پیوندند. این گردهمایی و تجمع بزرگ افغان ها نشان دهنده اتحاد بیشتر اقوام ساکن در افغانستان است. ما باور داریم که افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها است.

ما مرز های که به نام قوم، مذهب، نژاد و لسان باشد در هم میشکنیم و برای یک دنیای دور از هر نوع خشونت فعالیت می نماییم. بیایید در این روز از جاهای مختلف کشور با یک هویت مشخص بنام افغان گردهم آمده و از آن تجلیل نماییم.

در این صفحه منتطر دعوت و اعلان مکان مشخص برنامه ما باشید.

با مهر،

نعمت الله آهنگوش و اعضای انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان

برات خان

Barath leads Borderfree Atan Team.png

برات خان جوان بیست و دو ساله نزدیک به سه سال میشود که با جوانان رضاکار صلح کار مینماید.

برات محصل سال چهارم دانشکده ای حقوق می باشد. در چند ماه آینده او از دانشکده حقوق فارغ التحصیل می شود. برات خان مسوول تیم اتن در مرکز عدم خشونت بدون مرز است. برات خان رقص اتن ملی را در پانزده سالگی آموخت که در مناطق بیشتر افغانستان این رقص مروج است. در مرکز عدم خشونت بدون مرز برات خان خود را با انگیزه حس میکند زیرا او فکر میکند رقصیدن مردم را کمک میکند تا دیدگاه شان تغییر کند و اتن ملی افغان ها نشان دهنده اتحادی است که میتواند تمام ما را با هم به دور هم برقصاند و ما انسان ها با هم در کنار هم میتوانیم رقص کنیم و در محیط صلح آمیز زندگی کنیم.

امیر میرزایی

امیر میرزایی: امیر میرزایی ۱۹ سال عمر دارد و متعلم صنف یازده مکتب است.

امیر مسوول تیم فوتبال انجمن اجتماعی رضاکاران صلح افغانستان است. او تصمیم میگیرد که چی وقت، در کجا و توسط کی ها فوتبال به بازی گرفته شود. در تیم فوتبال بازیکنان نیاز به یک کاپیتان دارد که کار تیم را حمایت کند و بازی کنان را برای بازی برانگیزد اما امیر حیرت زده شد وقتی فهمید که در مرکز این انجمن هیچ رییس وجود ندارد و حالا باور دارد که کار یک نهاد بدون رییس امکان پذیر است.

امیر همچنان در باغچه صلح مرکز عدم خشونت بدون مرز فعالیت دارد.

امیر می خواهد فضایی را ایجاد کند که جامعه هر کس را اجازه دهد تا استعداد های شان را به نمایش بگذارند و توانایی های شان را اجرا کنند نه آنعده کسانی که به زور واسطه، فساد اداری یا خویش و قوم پرستی به جایی میرسند.

Amir coordinates Borderfree Soccer Club