نامه یی از استانبول

سلام به همه اعضای “بایسکل رانان بدون مرز” در کابل
سلام های گرم و خسته نباشید از مرز های ترکیه !

Message

خیلی خوشحالم که امروز بعد از 40 سال جنگ های متواتر در افغانستان، از هزاران کیلومتر فاصله، ما شاهد دیدن جوانان مبارز به مانند شما هستیم که شرایط خیلی حساس افغانسان برای ساخت یک جهان بدون جنگ با دو چرخه مبارزه می نمایند. تشکر بی پایان از تمام کارهای با ارزش تان و آرزوهای نیک تان برای ترویج فرهنگ بایسکل رانی در افغانستان و گرفتن دستان دیگران برای یادگیری بایسکل و جلوگیری از آزار و اذیت هم نوع تان. همایون هستم جوان 21 ساله افغان که سه سال قبل از امروز در ترکیه با فامیل و عده یی از دوستانم به آرزوی شروع یک زندگی متفاوت مهاجر شدیم و از استشمام بوی وطن دیگر محروم شدیم. منحیث یک هموطن شما به حر عزیز که سالهاست رضاکارانه کار می نماید و به تمام شما در تیم باور داریم، و آرزوی دیدن کامیابی های هر چه بیشتر تیم تان در کابل هستیم. ما در اینجا برای حمایت از شما میکوشیم در تمام ترکیه با بایسکل برویم.

تشکر و محبت بی پایان،
همایون، مهدی، مرضیه، باقر، صالح و هادی
17
فوریه 2016 استانبول-ترکیه