برای اولین بار ایجاد بانک غذا در افغانستان

برای اولین بار در افغانستان انجمن اجتماعی رضا کاران صلح برنامه یی را ایجاد نمود که توسط این برنامه افراد زیادی تشویق به کار های انسان دوستانه شدند. در خزان سال گذشته اعضای انجمن گرد هم آمدند و بانک غذا را اساس گذاری کردند. در این برنامه بشر دوستانه ابتدا تصمیم گرفته شد تا رضاکاران به مسجید ها، نزد تاجران، بنیاد ها، و دکان دار ها رفته تا آنها را برای این برنامه تشویق نمایند و خواستند تا از افراد خیر، مالک ها و تاجران  کمک جمع آوری کنند. 

Food Bank by Hakim (1)
Photo by Hakim

 

انگیزه برای ایجاد این چنین برنامه نیست جز مهربانی و احساس همدردی کردن در عمل به انسان های نیازمند.

هدف این برنامه  جمع آوری کمک به اطفال کارگر و اطفال نیازمند دیگر، خانواده های بی بضاعت و تشویق مردم که مایل هستند به مستمندان کمک نمایند تا انجمن اجتماعی رضاکاران صلح بتواند این کمک ها را برای مردم نیازمند، اطفال کارگر سرک،  و فامیل های بی بضاعت توضیح نمایند.

Food Bank by Hakim
Photo by Hakim

غلام حسین یکی از اعضای فعال این انجمن مسوولیت بانک غذا را عهده دار است. او احساسات خود را نسبت به این برنامه چنین بیان میکند:

“احساس من نسبت به بانک غذا انسان دوستانه است از اینکه بتوانیم با هم افراد خیر را به این برنامه جلب نماییم. امید دارم که این فرهنگ تعاون و همکاری بین مردم ما گسترش بیابد و این کار باعث ایجاد انگیزه به مردم و جوانان به کار های رضاکارانه در قبال اینکه مصروف زندگی شخصی خود باشند می شود.

کمک به یک انسان کمک به تمام بشریت است و این فرهنگ را باید در وطن عزیز ما تقویت نماییم تا باشد که همه در سایه امید، بیداری و محبت زندگی کنند.”

One thought on “برای اولین بار ایجاد بانک غذا در افغانستان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s